Od 2013 roku prowadzę także szkolenia dla nauczycieli i instruktorów teatralnych, oraz superwizuję pracę instruktorów teatralnych w ramach coachingów artystycznych.

OPIEKA ARTYSTYCZNA / COACHING ARTYSTYCZNY:

Do tej pory miałam przyjemność otaczać opieką artystyczną kilkadziesiąt spektakli, projektów warsztatowych i etiud teatralnych realizowanych przez innych instruktorów w placówkach oświatowych i kulturalnych. Moja metoda coachingu artystycznego jest wzorowana na formule superwizji, której poddają się terapeuci i psychologowie. Jestem przekonana, że zawód instruktora teatralnego jest zawodem niełatwym, w ramach którego konfrontujemy się z procesami twórczymi i rozwojowymi – indywidualnymi i grupowymi. Moja formuła superwizji pozwala wspierać instruktorów w ich pracy, nie naruszając ich koncepcji twórczej, a jednocześnie dając możliwość rozwoju i pomoc w trudnych sytuacjach. 

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI I INSTRUKTORÓW TEATRALNYCH

W pracy z szkoleniowej i superwizyjnej najważniejsze jest dla mnie dzielenie się doświadczeniem praktycznym, wyposażanie instruktorów w przydatne metody i narzędzia warsztatowe, oraz wspieranie instruktorów w poszukiwaniu własnych scenicznych rozwiązań w pracy teatralnej z dziećmi i młodzieżą.

Prowadzę szkolenia i kursy w następujących miejscach:

Roczny Kurs praktyczny według mojego autorskiego programu, dający kompleksowe przygotowanie do pracy teatralnej z dziećmi i młodzieżą. Do tej pory odbyło się pięc edycji Kursu, a VI jest w przygotowaniu.

Internetowy mini-kurs dla instruktorów teatralnych, zrealizowany w ramach stypendium MKiDN Kultura w sieci. Kurs trwa 90 minut i istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Szkolenia dla nauczycieli z metod pracy teatralnej są organizowane na bieżąco, a informacje pojawiają się na stronie WCIES.

    • Warsztaty dla nauczycieli w ramach projektu Lekcja Teatru w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, a także konsultacja programowa kursu Lekcja Teatru.

Pojedyncze warsztaty i szkolenia prowadziłam także w innym miejscach i placówkach. Posiadam bazę tematyczną prowadzonych przeze mnie szkoleń, mogę także przygotować program warsztatów dla nauczycieli, lub instruktorów, uwzględniając potrzeby konkretnej grupy warsztatowej.