Wielokrotnie zasiadałam w jury konkursów i festiwali teatralnych, zarówno amatorskich , jak i profesjonalnych. Praca Jurora jest dla mnie zawsze niezwykłym spotkaniem ze światem innych Twórców i staram się wykonywać ją z najwyższym szacunkiem i uważnością. Organizując i projektując własne imprezy teatralne często sama dobierałam skład komisji i kierunkowałam jej pracę. Istotą pracy Jurora nie jest dla mnie ocena, ale spotkanie i rozmowa o dziele teatralnym, lub literackim.

Możliwość rozmowy z Twórcami podczas wszelkiego rodzaju konkursów artystycznych uważam za kluczowy aspekt każdego przeglądu, festiwalu, czy konkursu artystycznego. Opracowałam swoją metodę prowadzenia i moderowania dyskusji z publicznością i artystami na temat obejrzanych przedstawień, która sprawdza się nawet w gronach kilkudziesięcioosobowych.

Oto niektóre z wydarzeń, w ramach których miałam przyjemność zasiadać w Jury:

  • Ogólnopolski Przegląd Monodramu Współczesnego w Warszawie – edycja 2010;
  • Ogólnopolski Przegląd Teatrów Niesfornych GALIMATIAS w Teresinie – edycje: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019;
  • Ogólnopolski Konkurs na Sztukę Współczesną SŁOWO, AKTOR, SPOTKANIE w Warszawie – 2016/2017;
  • Ogólnopolskie Spotkania Teatrów COŚ-Chcących – edycja 2005;
  • FAZA, czyli Festiwal Artystyczny Zamoyskiej Awangardy w XVIII LO im. J. Zamoyskiego w Warszawie – edycja 2018;
  • Festiwal Teatralny 12 MINUT w IX LO im. Hoffmanowej – edycja 2017;
  • Konkurs Literacki SZUFLADA w Teresinie – edycja 2020;

 

Wielokrotnie gościłam także w zespołach jurorskich konkursów recytatorskich, oraz lokalnych konkursów i przeglądów teatralnych.