Jako instruktor teatralny (Dyplom MEN) przez 18 lat nieprzerwanie pracowałam z różnymi grupami dzieci i młodzieży. Mam na swoim koncie ponad 30 spektakli teatralnych zrealizowanych z dziecięcymi i młodzieżowymi grupami teatralnymi, około 40 nagród i wyróżnień na teatralnych przeglądach i festiwalach dziecięcych i młodzieżowych w całej Polsce, regularną pracę z 11 grupami teatralnymi (grupy działały po kilka lat).

W pracy instruktora teatralnego najważniejsze jest dla mnie postawienie Uczestnika w roli Twórcy – wspieranie umiejętności współpracy, wrażliwości na otaczający świat i poczucia sprawczości, empatii i umiejętności twórczego myślenia i działania.

Prowadziłam zajęcia teatralne w następujących miejscach:

  • Ognisko Teatralne Teatru Ochoty
  • Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej
  • Teresiński Ośrodek Kultury
  • 2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące
  • Dom Dziecka nr 9 w Warszawie
  • Fundacja Artystyczna MŁYN

 

Od 2013 roku prowadzę także szkolenia dla nauczycieli i instruktorów teatralnych, oraz superwizuję pracę instruktorów teatralnych w ramach coachingów artystycznych. Do tej pory miałam przyjemność otaczać opieką artystyczną kilkadziesiąt spektakli i etiud teatralnych realizowanych przez innych instruktorów w placówkach oświatowych i kulturalnych.

Byłam także inicjatorką i koordynatorką wielu wydarzeń artystycznych dla dzieci i młodzieży, (konkursów, festiwali, konfrontacji artystycznych, projektów warsztatowych, półkolonii).