Od 20 lat inicjuję i koordynuję wydarzenia artystyczne, których celem jest rozwój twórczy Uczestników, wymiana doświadczeń, oraz mówienie poprzez sztukę o otaczającym nas świecie.

Przez ponad 10 lat pracowałam w Teresińskim Ośrodku Kultury, gdzie stworzyłam sekcję teatralną oraz szereg imprez, które na stałe wpisały się w kulturalny krajobraz gminy i powiatu. Wśród projektowanych przeze mnie wydarzeń cyklicznych były między innymi: Ogólnopolski Przegląd Teatrów Niesfornych GALIMATIAS, Powiatowe, oraz Teresińskie Dni Retoryki, lokalny Przegląd Twórczości Scenicznej MROWISKO i wiele innych.

W latach 2014-2016r. koordynowałam prace Ogniska Teatralnego Teatru Ochoty od strony, przeprowadzając generalną reformę jego struktury oraz wprowadzając do rocznego cyklu pracy nowe wydarzenia (m.inn. Teatralne Niedziele, Festiwal Ogniska, Pokazy spektakli dziecięcych i młodzieżowych dla publiczności szkolnej – Projekt RÓWIEŚNICY, Półkolonie TYDZIEŃ TEATRALNY, Kurs dla Instruktorów Teatralnych i inne).

W ramach prowadzonej przeze mnie Fundacji Artystycznej MŁYN zrealizowałam kilkanaście projektów artystycznych w tym Ogólnopolski Konkurs na Sztukę Współczesną SŁOWO/AKTOR/SPOTKANIE, a także konfrontacje teatrów dziecięcych Teatralny PING-PONG, oraz sekcje teatralną – grupy MŁYŃSKIE KOŁO dla dzieci, oraz WODA NA MŁYN dla dorosłych, a także działanie sceny impresaryjnej prezentującej niszowe wydarzenia muzyczne i teatralne MŁYNoff. Zrealizowałam także szereg projektów artystyczno-edukacyjnych w warszawskich szkołach.

W latach 2016-2019 współpracowałam z Teatrem Polskim w Warszawie – byłam konsultantką projektu Teatru Polskiego LEKCJA TEATRU dla nauczycieli, oraz projektu Półkolonii Teatralnych MŁYN w POLSKIM, współorganizowanego przez Teatr Polski i Teatr MŁYN.

Projekty LEKCJA TEATRU Teatru Polskiego, oraz RÓWIEŚNICY Teatru Ochoty były laureatami wyróżnień Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej.

W latach 2019-20 prowadziłam szkolenia dla organizatorów festiwali w warszawskich liceach w Domu Kultury Dorożkarnia, wspierając młodych menadżerów i organizatorów w ich samodzielnej pracy. W moich szkoleniach brali udział organizatorzy uznanych festiwali licealnych w takich szkołach jak: LO im. K. Hoffmanowej, LO im. J.Zamoyskiego, LO im. J.Słowackiego, LO im. J.Kochanowskiego i innych.

Chętnie konsultuję na zasadach indywidualnego couchingu projekty teatralne w instytucjach kultury, placówkach oświatowych i organizacjach pozarządowych.